vlipp                                                          

Päikesepaneelid


Ventilaatorid Filtrid  Värvimisseinad  Suitsueraldusluugid,katuseaknad Kontakt
                                                            


 

PÄIKE on suurim ja parim jõujaam maailmas!

1 kW PV-paneele toodab Eestis ja Kesk-Saksamaal aastas arvestuslikult sama palju elektrienergiat, ca. 880 kW/h

8 kW PV-paneelid toodavad aastas ca 8000 Kwh  100% omatarbeks ärakulutamisel kokkuhoid u 1670 €
Tasuvus  8 - 9 a

Päikeseenergia eelised?

• Päikeseelektri süsteem töötab hääletult.
• Päiksepaneelil pole kuluvaid osi.
• Päiksepaneelid on hooldusvabad.
• Päiksepaneeli “kütus” ehk päikesevalgus on tasuta saadaval.
• Päikeseelektri süsteem võimaldab kas osalist või täielikku sõltumatust elektrivõrkudest.
• Päikeseelektri tootmine on keskkonnasõbralik.
• Päikeseelektri süsteemi saab vajaduse korral lihtsalt laiendada ning liita sellega uusi paneele
või teisi energiaallikaid.

Miks siis on Eestis päikesest elektri tootmine nõnda vähe levinud? Siinkohal lükkaks ümber müüdi,
mida alatihti kuuleb – Eestis ei ole ju piisavalt päikest. Teatavasti on Saksamaa suurim päikeseenergia
tootja maailmas, seal asub ca 50% kogu maailma päikeseelektrijaamadest.
Võrreldes Saksamaaga on Eestis päikeseenergiat küll vähem, aga seda kompenseerib keskmisest
madalam õhutemperatuur, mis omakorda tõstab päikesepaneelide efektiivsust. Kui nüüd võrrelda Eesti
ja Saksamaa päikeseenergia tootlikkust, siis aasta lõikes on see üsna sarnane. Eesti eripäraks aga on
see, et talvekuudel on siin päikeseenergiat võrreldes suvise ajaga ligi 8 korda vähem. Kui võrrelda
numbreid, siis näiteks Saksamaal asukohaga Berliin on 1kW päiksepaneelide tootlikkus aastas 829
kWh ja Tallinnas on see 835 kWh.

Kasutatud allikad:
http://www.efipa.ee
http://www.taastuvenergia.ee

 

290 - 310W must paneel


   

   
                                        310W raamitud paneel    Info:  info(at)oritra.ee             Tel: +372 512 3835


          

        materjal   rasva   vent        

 

                                                         Email: info(at)oritra.ee                 Tel: +372 512 3835